کد تخفیف و شارژ کیف پول معرف

درآمد جانبی با پاکس کالا برای تمام اقشار

با معرفی فروشگاه پاکس کالا به ازای هر ثبت سفارش و تکمیل خرید توسط مشتری جدید،مبلغ 50 هزار تومان هدیه در کیف پول کاربر معرف درج و اضافه میگردد و با رسیدن موجودی هدیه در کیف پول به مبلغ 500 هزار تومان ،کاربر معرف میتواند با کیف پول خود تا مبلغ هدیه از سایت رایگان خرید نماید یا مبلغ فوق بصورت نقدی به شماره شبا یا کارت بانکی کاربر معرف واریز میگردد.

1-ثبت نام و تعریف نام کاربری و ورود به سایت پاکس کالا 

2-دریافت مبلغ 10 هزار تومان هدیه ورودی که در کیف پول الکترونیکی کاربر قابل مشاهده است

3-ارسال نام کاربری و کد تعریف شده به دوستان و آشنایان بعنوان کد معرف

4-انجام و تکمیل مراحل خرید و درج کد معرف در قسمت کوپن تخفیف توسط خریدار جدید

5- واریز مبلغ 50 هزار تومان به کیف پول الکترونیکی کاربر معرف پس از استفاده شدن کد معرفی توسط خریدار

6-امکان برداشت نقدی مبلغ هدیه با رسیدن موجودی کیف پول الکترونیکی به 500 هزار تومان