مشارکت و سرمایه گذاری خرید کالا

پاکس کالا یک پلتفرم فروش اعتباری است که به صورت ماهانه اقساط را از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد به سرمایه گذارن پرداخت میکند. در واقع شیوه بازگشت سرمایه در پاکس کالا به صورت دریافت اصل و سود پول از ماه اول است.

بازده مالی در واقع نسبت پول به دست امده در سرمایه گذاری به مقدار سرمایه اولیه است.اما شیوه دریافت سرمایه می تواند تاثیر زیادی بر بازده مالی داشته باشد.

* چرا بازده سرمایه گذاری در پاکس کالا دو برابر بانک است؟

همه افراد برای سرمایه گذاری به دنبال کسب سود بیشتر هستند اما عمدتا سرمایه گذارن غیر حرفه ای شناخت دقیقی از مفهوم سود و بازده مالی ندارند و این دو را با هم یکی می دانند.به همین خاطر در انتخاب روش مناسب دچار مشکل می شوند.

با ذکر چند مثال موارد فوق به صورت ساده توضیح میگردد.

فرض کنید شما به عنوان یک سرمایه گذار قصد دارید یکی از دو روش زیر را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

-روش اول: سپرده گذاری در یک بانک با سود سالانه 24 درصد

- مبلغ سرمایه گذاری: 10.000.000 میلیون تومان

-مقدار سود: 2.400.000 میلیون تومان

-شیوه دریافت سرمایه: به صورت یکجا در پایان دوره

-مجموع دریافتی پس از یک سال: 12.400.000 میلیون تومان

-روش دوم:سرمایه گذاری به منظور فروش اقساطی در پاکس کالا

-مبلغ سرمایه گذاری: 10.000.000 میلیون تومان

-مقدار سود: 2.403.000 میلیون تومان

-شیوه دریافت سرمایه: طی 12 قسط مساوی 1.033.000 میلیون تومان از ماه اول تا ماه 12

-مجموع دریافتی پس از یک سال: 12.403.000 میلیون تومان

کدام روش را انتخاب می کنید؟ به نظر شما بازده مالی کدام یک از این روش ها بیشتر است؟

-در روش اول سود به همراه اصل مبلغ سرمایه گذاری در انتهای دوره پرداخت شده اما در روش دوم از همان ماه اول سرمایه گذار, اصل مبلغ سرمایه گذاری را به همراه سود ان دریافت کرده است.به عبارتی به علت دریافت سریع تر پول {اصل و سود سرمایه} نسبت به روش دوم, ارزش سرمایه شما در روش دوم بیشتر از روش اول است.

در واقع در روش دوم سرمایه گذار می تواند با دریافتی ماهانه خود,مجددا سرمایه گذاری دیگری انجام دهد و در این صورت مجموع دریافتی او پس از یک سال نسبت به روش اول بیشتر خواهد بود.

به نظر شما آیا بازده مالی هر دو روش یکسان است؟

در پاسخ باید بگوییم خیر,چرا که بازده مالی و سود دو مفهوم متفاوت هستند.

اما چرا ؟!

در قانونی در علم مالی به نام [ ارزش زمانی پول ] نهفته است.

ارزش زمانی پول بیان کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد; بنابراین با فرض اینکه پولی که در اختیار شماست می تواند سودآور باشد, هر چه قدر آن پول سریعتر به دست شما برسد, ارزش بیشتری خواهد داشت.