حریم خصوصی کاربران

حریم شخصی کاربران

پاکس کالا به حریم شخصی کاربران متعهد می باشد و اطلاعات شخصی مشتریان که توسط پاکس کالا دریافت می شود، صرفا جهت احراز هویت فرد می باشد و هیچ گونه استفاده دیگر از آن نمی شود. دسترسی هر یک از پرسنل مجموعه پاکس کالا به اطلاعات مشتریان بر اساس وظیفه ی وی، سطح بندی شده است. همچنین جهت امنیت پرداخت شما و ارتباط راحتتر در مراحل خرید، آی پی IP شما در سیستم ما ثبت می گردد.