سامانه اعتبارسنجی و ثبت نام خرید اقساطی


تـوجــه: 

1.معیار و ملاک قیمت و موجودی کالا پس از انجام فرایند اعتبار سنجی و «زمان دریافت پیش پرداخت»میباشد ، نه صرفاً زمان ثبت نام فرم.

2.بیست درصد(%20) قیمت روز کالا بعنوان پیش پرداخت + هزینه اعتبار سنجی به هنگام تحویل کالا دریافت میگردد.

3.چک تضمین به مبلغ دو برابر مجموع اعتبار دریافتی به عنوان ضمانت نزد شرکت می‌ماند و در زمان تسویه کامل به مشتری باز می‌گردد چک باید صیادی و به نام شخص درخواست دهنده باشد.

4.از تاریخ افتتاح حساب حداقل یک سال گذشته باشد.

5.پرینت معدل سه ماهه حساب جاری با مهر بانک یا فایل صورتحساب سه ماهه حساب جاری

6.کسانیکه در سابقه بانکی خود چک برگشتی یا معوقه بانکی یا نمره ی اعتبار پایین در سامانه اعتبارسنجی دارند امکان ثبت خرید اقساطی ندارند و درخواست در اعتبار سنجی لغو خواهد شد.

7.کارت ملی باید جدید بوده یا حتما رسید تعویض کارت ملی و کد رهگیری بهمراه کارت ملی الزامی میباشد.

8.جهت احراز هویت شماره موبایل وارد شده حتما باید به نام شخص درخواست دهنده و معتبر و فعال باشد.

9.گزارش اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایت
https://www.icescoring.com
و گزارش مربوط به وضعیت اعتباری چک صیادی و تعداد چک برگشتی از طریق سایت
cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
استعلام و بارگذاری (آپلود)گردد.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/07/02
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ترجیحا شماره موبایل بنام صاحب کد ملی باشد

جنسیت را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی و صفحه اول و توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی صاحب چک( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود ) را بنویسید. نام و نام خانوادگی صاحب چک( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود ) را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شغل را انتخاب کنید.
درآمد ماهیانه(تومان) را انتخاب کنید.
وضعیت شغلی را انتخاب کنید.
نام شرکت یا محل کار را بنویسید. نام شرکت یا محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس محل کار: را بنویسید. آدرس محل کار: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
صورتحساب گردش مالی و میانگین مانده حساب سه ماهه بهمراه مدارک شغلی را انتخاب کنید.

لطفا مدارک شغلی بارگذاری گردد

کد پستی: را بنویسید. کد پستی: را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی: را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
تلفن محل کار(همراه با کد شهر) را بنویسید. تلفن محل کار(همراه با کد شهر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس منزل: را بنویسید. آدرس منزل: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تلفن منزل(همراه با کد شهر) را بنویسید. تلفن منزل(همراه با کد شهر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره حساب جاری دسته چک را بنویسید. شماره حساب جاری دسته چک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره حساب حقوق یا پس انداز را بنویسید. شماره حساب حقوق یا پس انداز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شناسه چک صیاد را بنویسید. شماره شناسه چک صیاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ افتتاح حساب را بنویسید. تاریخ افتتاح حساب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و کد شعبه را بنویسید. نام و کد شعبه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سقف مبلغ خرید(تومان) را انتخاب کنید.

سقف اعتبار
سقف اعتبار دریافتی از پاکس کالا برای اولین خرید و برای کاربرانی که از چک یا سفته جهت ضمانت استفاده می‌کنند، مبلغ 15 میلیون تومان و برای متقاضیانی که گواهی کسر از حقوق یا گواهی کسر از مستمری ارائه می‌کنند سقف اعتبار دریافتی ، مبلغ 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در صورت خوش حساب بودن و پرداخت به موقع اقساط و افزایش نمره اعتبار، در خریدهای بعدی،سقف خرید شما می‌تواند تا 50 تا 75 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.

نوع خرید را انتخاب کنید.
گروه محصول و نوع کالای درخواستی را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب گزینه "سایر" توضیحات لازم و مشخصات کالای درخواستی درج گردد

نوع کالا یا خدمتی که قصد خرید دارید و توضیح در صورت لزوم را بنویسید. نوع کالا یا خدمتی که قصد خرید دارید و توضیح در صورت لزوم را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.
استعلام اعتبار وام و تسهیلات اخذ شده و اعتبار چک صیادی را بنویسید. استعلام اعتبار وام و تسهیلات اخذ شده و اعتبار چک صیادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

گزارش اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایت
https://www.icescoring.com
و گزارش مربوط به وضعیت اعتباری چک صیادی و تعداد چک برگشتی از طریق سایت
cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
استعلام و بارگذاری (آپلود)گردد
.

فایل را انتخاب کنید.
فایل را انتخاب کنید.
فایل را انتخاب کنید.
فایل را انتخاب کنید.
فایل را انتخاب کنید.
رمز عبور را بنویسید. رمز عبور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تکرار رمز عبور را بنویسید. تکرار رمز عبور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...