ثبت نام خرید اقساطی و اعتبارسنجی


تـوجــه: 

1.معیار و ملاک قیمت و موجودی کالا پس از انجام فرایند اعتبار سنجی و «زمان دریافت پیش پرداخت»میباشد ، نه صرفاً زمان ثبت نام فرم.

2.سی درصد(30%) قیمت روز کالا بعنوان پیش پرداخت + هزینه اعتبار سنجی به هنگام تحویل کالا دریافت میگردد.

3.چک تضمین به مبلغ دو برابر مجموع اعتبار دریافتی به عنوان ضمانت نزد شرکت می‌ماند و در زمان تسویه کامل به مشتری باز می‌گردد چک باید صیادی و به نام شخص درخواست دهنده باشد.

4.از تاریخ افتتاح حساب حداقل یک سال گذشته باشد.

5.پرینت معدل سه ماهه حساب جاری با مهر بانک یا فایل صورتحساب سه ماهه حساب جاری

6.کسانیکه در سابقه بانکی خود چک برگشتی یا معوقه بانکی یا نمره ی اعتبار پایین در سامانه اعتبارسنجی دارند امکان ثبت خرید اقساطی ندارند و درخواست در اعتبار سنجی لغو خواهد شد.

7.کارت ملی باید جدید بوده یا حتما رسید تعویض کارت ملی و کد رهگیری بهمراه کارت ملی الزامی میباشد.

8.جهت احراز هویت شماره موبایل وارد شده حتما باید به نام شخص درخواست دهنده و معتبر و فعال باشد.

9.گزارش اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیر مستقیم از طریق سامانه

اعتبار سنجی وام

و گزارش مربوط به وضعیت اعتباری چک صیادی و تعداد چک برگشتی از طریق سایت بانک مرکزی   

  www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx  

استعلام و بارگذاری(آپلود)گردد.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/03/27
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی(پشت و رو) را انتخاب کنید.

کارت ملی باید جدید بوده یا داشتن رسید تعویض کارت ملی و کد رهگیری بهمراه کارت ملی قدیمی الزامی میباشد.
بصورت فایل PDF و در یک صفحه ارسال گردد.

تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.

بصورت فایل PDF و در یک صفحه ارسال گردد.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی صاحب چک(باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود ) را بنویسید. نام و نام خانوادگی صاحب چک(باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
صورتحساب گردش مالی و میانگین مانده حساب سه ماهه را انتخاب کنید.

بصورت فایل PDF ارسال گردد

شماره حساب جاری دسته چک را بنویسید. شماره حساب جاری دسته چک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شناسه چک چاپ صیادی را بنویسید. شماره شناسه چک چاپ صیادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ افتتاح حساب را بنویسید. تاریخ افتتاح حساب را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ افتتاح حساب معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/03/27
شماره حساب حقوق یا پس انداز بعنوان حساب پشتیبان را بنویسید. شماره حساب حقوق یا پس انداز بعنوان حساب پشتیبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر چک را انتخاب کنید.

توضیح: مبلغ چک باید به میزان 120 درصد مبلغ کل اقساط بوده و چک باید بدون تاریخ باشد و عبارت ضمانت در وجه تامین کننده‌مالی در آن نباید قید شود.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت انتخاب شغل آزاد،نوع و عنوان شغل نوشته شود را بنویسید. در صورت انتخاب شغل آزاد،نوع و عنوان شغل نوشته شود را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام شرکت یا محل کار را بنویسید. نام شرکت یا محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شهر و آدرس محل کار را بنویسید. شهر و آدرس محل کار را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آدرس محل سکونت و تلفن را بنویسید. آدرس محل سکونت و تلفن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
نام و مشخصات معرف(نام و نام خانوادگی _ نسبت _ شماره تماس معرف) را بنویسید. نام و مشخصات معرف(نام و نام خانوادگی _ نسبت _ شماره تماس معرف) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سقف اعتبار
سقف اعتبار دریافتی از پاکس کالا برای اولین خرید و برای کاربرانی که از چک یا سفته جهت ضمانت استفاده می‌کنند، مبلغ 15 میلیون تومان و برای متقاضیانی که گواهی کسر از حقوق یا گواهی کسر از مستمری ارائه می‌کنند سقف اعتبار دریافتی ، مبلغ 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در صورت خوش حساب بودن و پرداخت به موقع اقساط و افزایش نمره اعتبار، در خریدهای بعدی،سقف خرید شما می‌تواند تا 50 تا 75 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.

انتخاب گروه و نوع کالای درخواستی را انتخاب کنید.
در صورت موجود نبودن کالای مورد نظر در سایت،نوع کالا یا خدمتی که قصد خرید دارید و توضیح در صورت لزوم را بنویسید. در صورت موجود نبودن کالای مورد نظر در سایت،نوع کالا یا خدمتی که قصد خرید دارید و توضیح در صورت لزوم را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
استعلام اعتبار وام و تسهیلات اخذ شده و اعتبار چک صیادی از شبکه بانکی کشور را انتخاب کنید.

گزارش مربوط به وضعیت اعتباری چک صیادی و تعداد چک برگشتی از طریق سایت بانک مرکزی
cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
و گزارش اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایت
www.mycredit.ir/home
استعلام و بارگذاری گردد.

تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...