ثبت نام فروشگاه (مشخصات فروشنده)


  • {{value}}
نام فروشگاه را بنویسید. نام فروشگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب دسته بندی فروشگاهی را انتخاب کنید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.
انتخاب نوع فروشگاه را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب فروشگاه اینترنتی،درج آدرس فروشگاه اینترنتی یا وب سایت و داشتن نماد اعتماد الکترونیکی الزامی میباشد.

آدرس وب سایت را بنویسید. آدرس وب سایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر تابلوی فروشگاه را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب گزینه فروشگاه فیزیکی عکس تابلو فروشگاه آپلود گردد.

مشخصات فروشنده را بنویسید. مشخصات فروشنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/05/04
آپلود فایل تکمیل شده قرارداد را انتخاب کنید.

فایل تکمیل شده قرارداد همکاری(نسخه خام فایل قرارداد همکاری بصورت فرمت PDF و word از طریق پیامرسان ها«واتس آپ،تلگرام،سروش،بله،ایتا،گپ»ارسال میگردد.)

پیام را بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
رمز عبور را بنویسید. رمز عبور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تکرار رمز عبور را بنویسید. تکرار رمز عبور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...